Ang Araw ng Mangyan

By Bogsi Panaligan

This is a celebration that honors the land that sustains life were the dreams and laughter of the people are etched like the ambahan poems carved with the siyaw (small knife) on bamboos along mountain trails. This is a struggle for life. A fight to defend the Daga Kaumputan or the ancestral land against the greed and callousness of big mining corporations. The Araw ng Mangyan is a celebration of a people united. The land is sacred as it is the lifeblood of the seven tribes (Hanunuo, Alangan, Iraya, Gubatnon, Tadyawan, Buhid, and Bangon).

Screenshot from 2013-12-06 17:05:30The Indigenous Filipinos are the bearers of a glorious past, who are strug- gling for land rights and ownership in the present order.  Development aggression spawned by mining firms and big-time logging concessionaires, and backed-up by the military, have been increasingly encroaching on their ancestral lands. These Ancestral lands, where the last remaining forests are located, have given life and sustenance to the Indigenous Peoples (IPs) since the pre-Hispanic times. But not to be cowed, the IPs are in the forefront in protecting the environment vis-a-vis calling for ownership of their ancestral lands. The soul of the tribe rests in the land. “Gusto namin mabigyan kami ng buong karapatan sa lupa namin, sa aming ancestral domain. Dito ang aming buhay, dito namin kinukuha ang aming ikinabubuhay,” Said an Ayta leader from Bataan.  IPs had long since threaded the balance of living with nature. “The mountains gives life. That is why we honor them by giving them names.”, a Mangyan elder once told me. ■

Categories: Program and Services | Leave a comment

PROJECT MANAGEMENT TRAINING: Mahusay na Pamumuno, Tungo sa Matiwasay na Lipunan

Image

Talakayan Hinggil sa Pamumuno sa Pangunguna ng Gen. Sec. ng HAGIBBAT

Matiwasay na naidaos ang “Project Management Training” na naganap noong Oktubre 21 hanggang 23 taong 2012. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa opisina ng HAGIBBAT sa San Mariano, Roxas, Oriental Mindoro na dinaluhan ng iba’t-ibang miyembro ng mga pederasyon ng mga Hanunuo, Gubatnon, Iraya, Bangon at Buhid. Nakisaya at natuto rin ang ilang mga parateachers at healthworkers na mga katutubo kasama ng kanilang mga anak.

Ayon kay Ms. Loise, isang staff ng IDPIP, “ang layunin ng gawaing ito ay upang makatulong na mabigyang kasanayan ang mga lider na mga katutubo sa pagpapatakbo o pangangasiwa ng kanilang mga samahan at mga programa sa kanilang mga tribu”.

ImageKabilang sa mga hanay ng pag-aaral ay pagkaroon din ng mga talakayan hinggil sa mga kaganapan sa kani-kanilang mga pamayanan na aktibong pinangunahan ng ilan sa mga lider ng nagsipagdalong Pederasyon sa ilalim ng HAGIBBAT.

Pinamalas ng mga lider ng mga katutubo ang kanilang kahusayan sa pagharap at pagsusuri sa mga usaping inilatag ng mga tagapagsidaloy. Ganundin naman, nagpalitan ang ilan sa kanila ng mga kuro-kuro at mga saloobin hinggil sa mga natutunan sa mga talakayan. Nagbahagi din ang ilan sa mga katutubong dumalo ng kanilang mga ambahan o mga awit na nagpapahayag ng kanilang mga saloobin. Gaya na lamang ni Tata Altang, isang katutubong Buhid na nagpamalas ng kanyang kahusayan sa pag-aambahan at nagpahayag ng kanyang magandang pagtanggap sa nasabing pag-aaral.

Ayon sa mga katutubong nagsipagdalo ang gawain ito umano ay nakatulong upang madagdagan ang kanilang kaalaman sa pangangasiwa ng mga programa o mga gawain na maaari nilang ibahagi sa kanilang pamayanan. ***

Categories: Program and Services | Leave a comment

HR Watch, Isinulong sa Peace Pilgrimage!

 pipeace pilgrimage                                     Habang sinisimulan ang Peace Pilgrimage

Matagumpay na naisulong ang pagbubuo ng ADHOC committee para sa Karapatang Pantao sa naganap na Peace Pilgrimage noong December 2 hanggang 5 sa United Methodist Church Labangan, San Jose, Occidental Mindoro at sa Iglesia Filipina Independiente, Roxas, Oriental Mindoro. Ang pagbubuo ng komite ay inilunsad sa magkabilang panig ng MindoOccidental at Oriental. Ito inupuan ng iba’t-ibang sektor na nagsipagdalo kabilang ang mga Mangyan, magsasaka at mga taong simbahan. Layunin ng komiteng ito ay ang paigtingin ang pagsubaybay at paglaban sa laganap na paglalapastangan ng mga karapatang Pantao sa mga nasabing probinsya.

Kabilang sa mga nagsipagdalo sa gawaing ito, sa pangunguna ng ROMINEC (Romblon, Mindoro Ecumenical Committee), ay ang HAGIBBAT, IDPIP-ST, ilang miyembro at pastor ng Iglesia Lokan ng United Methodist Church, Iglesia Filipina Independiente, Salvation Army at UCCP,. Kasama din ang isang representante mula sa KATRIBU na si Rochelle Allaga na isa sa mga naging tagapagsalita. Higit sa lahat, ito rin ay aktibong nilahukan ng mga Katutubong Mangyan mula sa iba’t ibang Pederasyon at Tribong kabilang sa pang-islang samahan ng HAGIBBAT.

Maliban sa pagbubuo ng ADHOC committee, tampok din sa Peace Pilgrimage na ito ang mga pag-aaral hingil sa batayang Karapatan ng mga katutubo, ang kanilang pambansang kalagayan at lalong higit ang Karapatang Pantao at ang mga naitalang paglabag nito mula sa panig ng iba’t-ibang sektor partikular sa mga katutubo, mga magsasaka at mga taong simbahan sa Timog Katugalugan. Kasama sa porgrama nito ay ang pagkilala sa ilan sa mga bilanggong pulitikal sa San Jose City Jail na kung saan naganap ang misang bayan na pinagunahan ng mga Pastor ng mga nagsipagdalong Iglesia noong December 4, 2012. Kaakibat nito, binigyan ng kagyat na pagdinig sa mga hinaing ng mga pamilya ng mga bilanggong pulitikal sa pamamagitan ng pagbisitang ito sa kanilang pinagkakapiitan.

Nagtapos ang gawain sa pamamagitan ng gabi ng pagkakaisa o Solidarity night. Dito, nagpahayag ang bawat samahan na kalahok ng kanilang mga awitin at pananalita ng pakikiisa. Kabilang dito ang staff ng IDPIP at mga taong simbahan na naghatid ng awitin sa saliw ng musika. Samantala, ang bawat tribung mangyan na kalahok ay nagpamalas din ng kanilang angking galing sa pag-aambahan. Ganundin naman, nabigyan ng munting kasayahan ang mga pamilya ng katutubong dumalo sa kanilang mga natanggap na mga sapin sa paa at ilang mga gamot.

                                                            ***

 peace pilgrimage

  Larawan habang nagbibigay ng mensahe ng pakikiisa ang Gen. Sec. ng Hagibbat

Categories: Program and Services | Leave a comment

PANAWAGAN NG MGA KATUTUBONG MANGYAN

Larawan ni Ptr. Carculan, Chairman ng HAGIBBAT
Kuha ng mga katutubong Mangyan habang isinasagawa ang kanilang ritwal sa harap ng bahay ni Pang. Noynoy Aquino kasabay ang kampanyang “IBASURA ANG MINING ACT OF 1995”.
Larawan ng Chairman ng HAGIBBAT habang nakikipanayam sa media hinggil sa pagbabasura ng Mining Act of 1995.
Categories: Program and Services | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.